Whistleblowerordningen kan benyttes til at foretage indberetninger ved mistanke om alvorlige uregelmæssigheder, overtrædelser eller potentielle overtrædelser af gældende lovgivning eller virksomhedens politikker eller retningslinjer.

Følgende forhold er som udgangspunkt ikke omfattet af ordningen:

  • Klager over samarbejdsvanskeligheder, inkompetence, lønforhold og andre hverdags- eller rutinemæssige forhold.
  • Indberetninger om arbejdsmiljø, beslutningsprocesser eller generelle ledelsesbeslutninger.

De forhold, som ikke er omfattet af ordningen, kan tages op på anden vis i virksomheden, eksempelvis ved direkte kontakt til din leder.

Hvilke oplysninger skal med?

  • Når du foretager en indberetning er det vigtigt, at du beskriver alle faktiske forhold – også de forhold du ikke umiddelbart anser for vigtige.
  • Du skal i videst muligt omfang dokumentere din påstand. Hvis du har skriftlig dokumentation i form af et dokument, billeder eller andet, bedes du uploade materialet direkte i whistleblower-portalen i digital form.

Følg med i din indberetning

  • Når du sender indberetningen, har du mulighed for at vælge, om det skal ske anonymt eller om din identitet må være kendt.
  • Når du indsender din indberetning, får du oplyst et brugernavn og en adgangskode. Det kan, uanset om du vælger at være anonym eller ej, være en god idé at følge med i din indberetning, da de personer, der behandler indberetningen, måske har spørgsmål til dig for at komme videre med undersøgelsen.
  • Det er vigtigt, at du husker dit brugernavn og adgangskode eller får denne noteret. Hverken dit brugernavn eller adgangskode kan genfremsendes pga. den indbyggede sikkerhed og anonymitet.

Hvis du mister dit brugernavn, så er du nødt til at oprette en ny indberetning med nyt brugernavn osv.