Hvorfor en whistleblower-ordning?

Som medarbejder i, kunde eller samarbejdspartner til virksomheden, vil du ofte være den første til at opdage, hvis der sker uregelmæssigheder eller brud på lovgivningen mm. Nogle gange er det muligt at gå direkte til virksomheden og ledelsen med denne information. Andre gange kan dette føles vanskeligere.

Med denne anonyme whistleblower-ordning undgår du at skulle være tilbageholdende med at videregive viden eller indsigt begrundet i utryghed, eller at din identitet bliver kendt.

Denne whistleblower-ordning er også med til at styrke tilliden og gennemsigtigheden i hele virksomheden.

Hvem kan benytte whistleblower-ordningen?

Alle medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere kan foretage anonyme indberetninger via ordningen.

Hvilke forhold kan indberettes?

Du kan indberette alle forhold, hvor der er mistanke om uregelmæssigheder eller brud på lovgivningen. Der skal være tale om et alvorligt forhold eller en lovovertrædelse. Andre emner så som priser på varer, løn og lignende skal ikke indberettes via whistleblower-ordningen, men videregives via andre kanaler.

Hvordan foretages en indberetning?

Hvis du ønsker at foretage en indberetning i whistleblower-ordningen, så skal det ske via en internet browser. Hvis du anvender en pc, tablet eller lignende, der er udlevet af din arbejdsgiver, så skal du være opmærksom på, at du kan efterlade dig et identificerbart login på denne enhed. Selve indberetningen sker på den URL (internetadresse), som du er inde på (eksempelvis: salesimpact/legalsys.dk/whistleblowerordning). Den kan ikke identificere dig. Hvis du ønsker at være anonym, så skal du foretage indberetning fra en enhed, som ikke er udleveret af virksomheden.

Når du har foretaget en indberetning, får du mulighed for løbende anonymt at holde dig opdateret og kommunikere med den, der behandler din indberetning. Herunder kan du svare på yderligere spørgsmål til sagen. Det er derfor vigtigt, at du husker på brugernavn og din adgangskode, da der ikke kan gives nyt brugernavn eller adgangskode til kontoen.