Velkommen til Whistleblower-portalen.

Her kan ansatte i virksomheden, kunder og samarbejdspartnere indberette mistanke om uregelmæssigheder, overtrædelser eller potentielle overtrædelser af gældende lovgivning eller virksomhedens politikker og retningslinjer.

Whistleblowerordningen hverken kan eller skal erstatte direkte kontakt til virksomheden. Derimod skal whistleblowerordningen skabe et rum, hvor der kan ske indberetning af grovere hændelser, som enten ikke egner sig til at blive behandlet via de eksisterende kommunikationsveje, eller hvor du gerne vil sikres anonymitet. Vær opmærksom på, at virksomhedens undersøgelse af den hændelse eller adfærd, som du indberetter, kan indebære, at din anonymitet ikke kan opretholdes, eksempelvis fordi nogle kan genkende dig ved din beskrivelse af den indberettede hændelse. 

Hvis du ønsker at være fuldt anonym, så bør du for at undgå spor i browserhistorik logge på fra en ekstern computer.

Du finder de nærmere retningslinjer om whistleblowerordningen i vores whistleblowerpolitik.